srpski  |  magyar  |  english   |  Login/Webmail
 
 

  SERVISI.
autoreply
bee lock
ftp demand
spam assassin
mail2sms
neobee sms pay
web2sms
web mail


  DIAL UP.
satni nalozi
mesečni nalozi
smin 042
speeedy 2
tehnička podrška


  DOPLATE.
uplatna mesta
neobee sms-pay
opšta uplatnica
q-pay
atm
online prodavnica


  BROADBAND.
adsl
Metrohive
wDSL


NEOBEE SMS PAY

Putem ovog servisa možete doplatiti vreme na postojećem nalogu i otvoriti nov nalog slanjem SMS poruke na broj 6362. Ovaj servis je za sada dostupan samo korisnicima 064, 065 i 066 mreža.

Kako otvoriti nov nalog?

Za otvaranje novog naloga potrebno je da pošaljete SMS poruku na broj 6362 sa tekstom NEOBEE i nakon toga sledite uputstva koja ćete dobiti u SMS poruci. Slanjem poruke, vaš telefonski račun će biti zadužen za 60 dinara a na vašem novom nalogu ćete imati uplaćeno 3 sata za korišćenje Interneta.

Kako doplatiti korisniČko vreme?

Tekst poruke treba da bude oblika:

KORISNIČKOIME PAKET

Poruka dakle sadrži korisničko ime, razmak i željeni paket. SMS poruku pošaljite na broj 6362. U mogućnosti ste da doplatite sledeće pakete koji će biti tarifirani prema zvaničnom cenovniku Neobee.net-a:

Satni nalozi:
5, 10, 20, 30, 50, 100

Mesečni nalozi:
DAY, NIGHT, FULL, DAY2, DAY3, FULL2, FULL3

ADSL:
ADSLHOME1024, ADSLHOME2048, ADSLHOME4096, ADSLSOHO1024, ADSLSOHO2048, ADSLSOHO4096

Nije moguće menjati ADSL paket putem SMS-a!
Ukoliko želite to da učinite potrebno je da pošaljete zahtev za promenu brzine na adsl@neobee.net

Napomena:
DAY2, DAY3, FULL2 i FULL3 se odnosi na multisession pakete. Na primer, ukoliko pošaljete poruku sa FULL2, to znači da se te uplatili FULL nalog i jednu dodatnu sesiju. FULL3 = FULL nalog i dve dodatne sesije itd. Šta su dodatne sesije možete pročitati ovde.

Posle odgovora našeg servisa da je operacija uspešna, korisnikov telefonski račun će biti zadužen za iznos jednak ceni paketa po važećem cenovniku Neobee.net-a, bez dodatnih troškova.

Primeri ispravnog i neispravnog unosa podataka

  PRIMERI DOPLATE KORISNIČKOG VREMENA
ISPRAVNO
  KORISNIČKOIME 10
DA
  KORISNIČKOIME10
NE
  KORISNIČKOIME_10
NE
  KORISNIČKOIME FULL
DA

Napomena

SERVIS SU U MOGUĆNOSTI DA KORISTE SAMO KORISNICI 064, 065 I 066 MREŽE
 
     
 
NEOBEE.NET | Novi Sad, Narodnog fronta 55a | Beograd, Kralja Petra 20 | Niš, Cara Dušana 35